Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ny rådgivare patientsamverkan stärker NT-rådet

NT-rådet vill utveckla formerna för samverkan med patienter och närstående och har rekryterat en rådgivare patientsamverkan till verksamheten. Hallå där Andreas Hager, vad kan du bidra med?

Andreas Hager

Andreas Hager

– Jag kommer in med ett annat perspektiv. Jag ska inte representera någon viss patientgrupp här så jag vill inte kalla mig patientrepresentant. Men jag kan ge råd om hur verksamheten kan utvecklas från patienters och närståendes perspektiv.

Vad är en prioriterad fråga?

– Alla patienter ska få tillgång till bra och rätt behandling till en kostnad som vården har råd med. Patientsamverkan måste byggas in hela vägen, från NT-rådets rekommendationer till vårdprogram och individuella vårdplaner. Hur ska vi annars utveckla detta för att patienter ska känna tillit till hela systemet? Alla måste kunna känna sig trygga med att våra gemensamma resurser används så att alla får tillgång till bästa möjliga behandlingar, att det inte är de som skriker högst som får det bästa.

Har du något konkret exempel på vad du ska göra?

– Först måste jag lära känna verksamheten i NT-rådet. Men ett exempel skulle kunna vara att jag kan peka på vikten av rutinmässig utvärdering av NT-rådets rekommendationer utifrån ett patientperspektiv. En första uppgift för mig är också att följa upp patienters upplevelser kring rekommendationen av läkemedlet nursinersen (Spinraza) vid muskelsjukdomen SMA.

Hur kommer det sig att du är engagerad i dessa frågor?

– Jag har två barn med cystisk fibros och jag har själv upplevt behovet av större samverkan mellan vården, patient och närstående. Eftersom jag är jurist och har arbetat med organisationsutveckling såg jag att jag skulle kunna bidra i utvecklingen av personcentrerad vård. Jag läste en kurs om detta vid The Dartmouth Institute i USA och de senaste tio åren har jag arbetat som patientdatajurist och med kvalitetsuppföljning av vård, bland annat inom reumatologins olika stödsystem och i patientrådet på myndigheten Vårdanalys.

Karin Nordin

Senast ändrad