Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nytt behandlingsråd inom cystisk fibros

På NT-rådets uppdrag har ett nationellt behandlingsråd instiftats som kommer att bedöma kriterier för utvärdering av läkemedlet Orkambi (lumakaftor/ivakaftor) vid cystisk fibros.

Landstingen har träffat ett avtal med företaget bakom läkemedlet Orkambi. Det har legat till grund för TLV:s beslut att inkludera Orkambi i läkemedelsförmånerna.

För att användningen av läkemedlet ska ske på ett jämlikt sätt över landet kommer NT-rådet inom kort att komma med en rekommendation till landstingen om hur Orkambi bör användas. NT-rådet har utsett ett nationellt behandlingsråd som ska definiera kriterier för hur behandlingen ska utvärderas och när den bör avslutas. I behandlingsrådet ingår experter på cystisk fibros hos barn, unga och vuxna.

TLV:s beslut.

Senast ändrad