Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Podden Rådet från NT-rådet: Är snabbt lika med bra?

Foto: Anders Elfström

Att ta fram nya läkemedel, det måste ta tid. Det vet vi. Men pandemin har visat att det visst går att snabba på processen. Genom ökat samarbete och påskyndande i alla delar har vaccin kunnat tas fram på rekordfart. Idag godkänner dessutom EMA läkemedel i allt snabbare takt. Läkemedelsföretagen kämpar för snabbare godkännande och patienterna vill kvickt ha tillgång till de effektivaste läkemedlen. Men är snabbt lika med bra? Blir nyttan och effekten av nya behandlingar svårare att värdera?

Lyssna till Rådets gäster: Jan Liliemark, ledamot i NT-rådet, Kristina Dunder, Läkemedelsverket, Kenneth Villman, rådgivande NT-rådet när det gäller cancerläkemedel och Johan Christenson, partner på venture capital bolaget Health Cap.

Programledare: Sofie Falkkloo

Podden Rådet från NT-rådet finns där poddar finns. Du kan också lyssna här:

Senast ändrad