Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Podden Rådet från NT-rådet: Vilket land funkar bäst?

Under 2020 godkändes närmare 100 nya läkemedel i EU. De senaste sex åren ligger medelantalet på 85 godkända läkemedel per år. Men alla godkända läkemedel når inte Sverige. Fler når länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Hur kan det komma sig? Måste jag flytta till Tyskland för att vara säker på att jag som patient får den bästa behandlingen om jag blir sjuk? Vilket land fungerar egentligen bäst? Och vad är bäst för patienten?

Lyssna till Rådets gäster som reder i dessa högst aktuella frågor: Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, TLV, Gustaf Befrits, hälsoekonom, NT-rådet, Sofie Alverlind, koordinator, NT-rådet och Bettina Ryll, läkare och grundare av Melanoma Patient Network Europé, MPNE.

Programledare: Sofie Falkkloo

Podden Rådet från NT-rådet finns där poddar finns. Du kan också lyssna här:

Senast ändrad