Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

”Prissättningen på läkemedel är den viktigaste frågan”

Maria Palmetun Ekbäck är ny representant för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion i NT-rådet. Hon är bland annat specialist i dermatologi och ordförande för regionens läkemedelskommitté.

Maria Palmetun Ekbäck

Varför tackade du ja till uppdraget att bli ledamot i NT-rådet?

– Jag har varit intresserad av läkemedelsfrågor ända sedan läkarutbildningen. Jag var amanuens i farmakologi innan jag specialiserade mig inom dermatologi. Läkemedelsreaktioner i huden har särskilt intresserat mig. Det är också spännande med innovationer och nya läkemedel, och därför vill jag arbeta i NT-rådet.

Vad jobbar du med i dag och vad har du gjort tidigare?

– I dag är jag chef för Läkemedelscentrum här i Örebro, jag är ordförande för vår läkemedelskommitté och så arbetar jag kliniskt som senior rådgivare inom laserkirurgi. Jag utbildar också yngre kollegor i laserkirurgi. Under flera år var jag ordförande för nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK.

Vad kan du bidra med i NT-rådets arbete?

– Jag är visserligen disputerad, men ser mig själv som en ”bonddoktor”, har fortfarande fötterna i myllan. Det perspektivet tar jag med mig in i NT-rådet. Jag kommer inte att vara bäst på farmakologi, men jag hoppas kunna bidra med ett kliniskt praktiskt perspektiv, eftersom jag fortfarande arbetar kliniskt.

Vilken blir den viktigaste frågan inom läkemedelsområdet under 2021?

– Om jag får bestämma så blir det prissättningen på nya läkemedel. Företagens vinstmarginaler är orimliga. Det är ohållbart och orättfärdigt som det är nu. Akademin gör mycket forskning och sjukvården testar och följer upp läkemedelsbehandlingar – och sen får vi ändå betala dyrt för dem. Car T-behandlingarna är ett exempel. I dag är innovation lika med dyrt, och det köper inte jag. Det här är något vi talar alldeles för lite om. Politikerna duckar för frågan. Så jag hoppas verkligen att det här blir den stora frågan nästa år!

Anna Bratt

Senast ändrad