Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rättvis vård allt tuffare uppgift för regionerna

De resursbrister vi ser i dag är bara början på de utmaningar som vården kommer att ställas inför framöver. En resurs kan bara användas en gång. Rättvisa och kloka prioriteringar i vården är därför nödvändiga, skriver företrädare för NT-rådet i Dagens Samhälle.

Senast ändrad