Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Spravato kan användas med begränsning vid depression

Patienter med svår terapiresistent depression kan prova läkemedlet Spravato i kombination med antidepressivt läkemedel när andra behandlingsmöjligheter är uttömda. Den rekommendationen ger NT-rådet till landets regioner.

Enligt Socialstyrelsen insjuknar cirka 36 procent av alla kvinnor i Sverige och cirka 23 procent av männen i en depression någon gång under sin livstid. Antalet patienter med behandlingsresistent depression har undersökts i två svenska registerstudier och låg i den ena studien på 13 procent och i den andra på knappt 15 procent.

Läkemedlet Spravato (esketamin) verkar genom att öka glutamatfrisättningen i hjärnan. Det kan leda till att funktionen återställs i de delar av hjärnan som är engagerade i regleringen av stämningsläge och emotionellt beteende.

Stora farhågor

Substansen esketamin är sedan tidigare godkänd som anestesiläkemedel i form av injektions- och infusionsvätska. Enligt NT-rådets nya rekommendation kan Spravato användas i kombination med SSRI- eller SNRI-preparat vid unipolär svår terapiresistent depression (F32.2) när en patient har prövat minst fyra andra behandlingsalternativ mot sin depression.

– Vi inser vikten av att vården får tillgång till ytterligare ett behandlingsalternativ för patienter med svår terapiresistent depression. Men det finns stora farhågor med behandlingen. Spravato har inte tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att kunna rekommenderas till patienter med mild till måttlig depression, utan ska ses som ett sista alternativ när övriga behandlingar inte har haft effekt. Det finns också oro för biverkningar vid behandlingstillfället, men även risk för missbruk, säger Gerd Lärfars, som är ordförande för NT-rådet.

Beslut av psykiatriker

Beslut om behandling med Spravato vid depression ska tas av en psykiatriker. Läkemedlet ges som nässprej två gånger per vecka under de första fyra veckorna och därefter varje vecka nästkommande fyra veckor, och sedan en gång varannan vecka de kommande sex månaderna.

Patienten tar nässprayen vid dagvårdsbesök inom sjukvården. Sprayen måste tas under direkt uppsikt av sjukvårdspersonal, till exempel en sjuksköterska.

– Eftersom kunskapen om Spravato är begränsad blir det extra viktigt att vårdpersonalen är observant på biverkningar och att effekten utvärderas noga, säger Gerd Lärfars.

Regionerna bör enligt NT-rådet följa upp hur många och vilken typ av patienter som behandlats med läkemedlet. NT-rådet avser att ompröva rekommendationen i juni 2021.

För mer information

Gerd Lärfars
docent, överläkare i internmedicin, ordförande i NT-rådet
e-post: gerd.larfars@regionstockholm.se
telefon: 08-123 130 40

Anna Bratt
kommunikatör NT-rådet
telefon: 072-582 31 29

Senast ändrad