Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Status gällande Orkambi vid cystisk fibros

Orkambi (lumacaftor/ivacaftor) som är indicerat för behandling av cystisk fibros, utsågs redan i september 2015 av NT-rådet till nationellt ordnat införande. Anledningen till detta var att Orkambi är ett nytt och efterfrågat läkemedel, där jämlik användning är angelägen och landstingen behöver vägledning vid införandet. Orkambi har ett högt pris.

Eftersom läkemedlet är en tablett och förskrivs på recept, bör det prövas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om det kan ingå i läkemedelsförmånerna och omfattas av högkostnadsskyddet. Efter att TLV:s nämnd för läkemedelsförmåner fattat sitt beslut, kan NT-rådet ge en rekommendation till landstingen om användning av Orkambi.

Företaget Vertex har tidigare ansökt om att Orkambi skulle omfattas av läkemedelsförmånerna. Ansökan drogs emellertid tillbaka av företaget i december 2017 utan att beslut fattats. NT-rådets har i dialog med Vertex fått information om att en ny förmånsansökan nu skickats TLV.

Detta innebär att förmånsbeslut och rekommendation för Orkambi kommer att dröja till senare under 2018.

Senast ändrad