Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Välkommen till vår nya webbplats!

NT-rådet och Nationellt ordnat införande av nya läkemedel har förnyat sin webbplats. Syftet är att göra det lättare att hitta och att följa arbetet som sker i samverkan mellan landstingen kring nya läkemedel.

Förutom det nya utseendet finns också nya funktioner, bland annat:

Sök läkemedel efter diagnos

Hitta information om ett läkemedel genom att söka på läkemedlets substans- eller preparatnamn. En ny möjlighet är också att välja en sjukdom för att se vilka läkemedel som ingår i processen för nationellt införande för den sjukdomen/diagnosen.
Till rekommendationer sorterade efter sjukdom.

Var befinner sig läkemedlet i processen?

Se vilka läkemedel som förnärvarande finns på ett av stegen genom samverkansmodellen.

Olika steg i processen

När hände det något?

Datummärkning av dokumentationen i varje steg i processen gör det tydligare att veta vad som har skett och när. Se ett exempel här.

Avtalsinformation

Se alla aktuella avtal mellan landsting, regioner och läkemedelsföretag som har tecknats inom ramen för landstingens samverkansmodell för läkemedel.

Senast ändrad