Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Yttrande om migränläkemedel på gång

Landstingen i samverkan har förhandlat med företaget som marknadsför läkemedlet Aimovig (erenumab) vid migrän. Avtal mellan parterna är på gång och NT-rådet kommer även att ge ett utlåtande om hur läkemedlet ska prioriteras i vården.

Erenumab är en antikropp och innebär ett nytt sätt att förebygga migrän som inte motsvaras av tidigare migränläkemedel i Sverige. Efter förhandlingar mellan landstingen och företaget har läkemedlet fått en kostnad efter återbäring som bidragit till att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket inkluderat det i läkemedelsförmånerna för vissa patienter med kronisk migrän från och med den 1 januari 2019.

Det är viktigt att användningen av erenumab sker på ett rättvist och jämlikt sätt i hela Sverige. NT-rådet kommer därför att utfärda en rekommendation till landstingen om hur detta ska prioriteras och vilka patienter som blir aktuella att få behandlingen samt hur användningen ska följas upp. Rekommendationen är utformad i samråd med Nationella programområdet Nervsystemets sjukdomar. NT-rådet uppmanar landsting och regioner att avvakta med användning till dess att rekommendationen är utfärdad.

Yttrandet beräknas komma i januari 2019.

Karin Nordin

Senast ändrad