Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Abecma (idekabtagen-vikleucel)

NT-rådet beslutade i oktober 2020 om nationell samverkan för Abecma vid multipelt myelom, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag som presenterades för NT-rådet i maj 2022. Förhandlingar inleddes då med det marknadsförande företaget.

På grund av begränsad tillverkningskapacitet kommer det att dröja ett par år innan företaget kan tillgängliggöra Abecma i Sverige. Förhandlingarna har därför pausats.


Mer om nationellt ordnat införande

Abecma (idekabtagen-vikleucel) är avsett för behandling av vuxna med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti‑CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen.