Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Abecma (idekabtagen-vikleucel)

NT-rådet har i oktober 2020 beslutat om nationell samverkan för Abecma, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Ny behandlingsprincip. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande

Abecma (idekabtagen-vikleucel) är avsett för behandling av vuxna med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti‑CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen.