Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Aimovig (erenumab)

Nationell samverkan för Aimovig, Ajovy och Emgality vid migrän är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2023-01-20. Hanteringen av läkemedlen har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.