Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Aspaveli (pegcetakoplan)

Aspaveli (pegcetakoplan) är avsett för behandling av vuxna patienter med paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) med anemi trots behandling med en C5-hämmare under minst 3 månader.