Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aspaveli (pegcetakoplan)

NT-rådet har i juni 2021 beslutat om nationell samverkan för Apaveli, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Ny behandlingsprincip. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande

Aspaveli (pegcetakoplan) är avsett för behandling av vuxna patienter med paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) med anemi trots behandling med en C5-hämmare under minst 3 månader.