Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

bardoxolonmetyl

Bardoxolonmetyl vid kronisk njursjukdom orsakad av Alports syndrom.

NT-rådet har beslutat att bardoxolonmetyl kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.