Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bardoxolonmetyl

Bardoxolonmetyl vid kronisk njursjukdom orsakad av Alports syndrom.

NT-rådet har beslutat att bardoxolonmetyl kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.