Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bavencio (avelumab)

Bavencio är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC) samt i kombination med axitinib som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer 

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »