Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bempedinsyra

Bempedinsyra är avsett vid primär hyperkolesterolemi eller dyslipidemi hos patienter som är statinintoleranta eller där statin är kontraindicerad (monoterapi eller tillsammans med ezetimib).

NT-rådet har beslutat att bempedinsyra kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning