Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

bempedinsyra

Bempedinsyra är avsett vid primär hyperkolesterolemi eller dyslipidemi hos patienter som är statinintoleranta eller där statin är kontraindicerad (monoterapi eller tillsammans med ezetimib).

NT-rådet har beslutat att bempedinsyra kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning