Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beyfortus (nirsevimab)

NT-rådet har i november 2022 beslutat om nationell samverkan för Beyfortus vid prevention av sjukdom orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV). NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om användning av Beyfortus efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande