Gå till innehåll

Beyfortus (nirsevimab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i november 2022 beslutat om nationell samverkan för Beyfortus vid prevention av sjukdom orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV). Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Beyfortus från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Beyfortus.

NT-rådets rekommendation

prevention av RS-virussjukdom

Rekommendation att avvakta 2022-12-12

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.