Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Blincyto (blinatumomab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Blincyto 2019-11-28. Detta betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning vid indikationen akut lymfatisk leukemi (ALL) i barn.

Motivering: Angeläget för helhetsbild kring behandling av ALL, kan vara alternativ till CAR T-terapi. Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Blincyto har flera godkända indikationer. Den indikation som omfattas av nationell samverkan är som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre‑B ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.