Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel)

NT-rådet har i oktober 2020 beslutat om nationell samverkan för Breyanzi, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

 

På grund av begränsad tillverkningskapacitet har företaget meddelat att det kommer att dröja till tidigast 2024 innan de kan tillgängliggöra Breyanzi i Sverige.


Motivering: Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.


Mer om nationellt ordnat införande