Gå till innehåll

Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel)

Breyanzi är en CAR-T-cellsbehandling avsedd för behandling av B-cellslymfom.

Tidig bedömningsrapport

B-cells-non-Hodgkins lymfom

Tidig bedömningsrapport 2020-12-21

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2020-10-06 beslutat om nationell samverkan för Breyanzi. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Breyanzi från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Breyanzi. På grund av begränsad tillverkningskapacitet har företaget meddelat att det kommer att dröja till tidigast 2024 innan de kan tillgängliggöra Breyanzi i Sverige.

NT-rådets rekommendation

B-cells-non-Hodgkins lymfom

Rekommendation att avvakta 2022-07-01

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.