Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Cablivi (kaplacizumab)

Cablivi (kaplacizumab) är indicerat för behandling av förvärvad trombotisk trombocytopen purpura.