Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Cinqaero (reslizumab)

Nationell samverkan för Cinqearo, Fasenra och Nucala är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-09-05. Hanteringen av läkemedlen har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.