Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Crysvita (burosumab)

Crysvita (burosumab) är avsett för behandling av x-kromosombunden hypofosfatemi (XLH) med radiologiskt påvisad skelettsjukdom hos barn i åldern 1 år och äldre och ungdomar med växande skelett.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »