Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Dupixent (dupilumab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Dupixent vid indikationen astma 2019-11-28. Detta betyder att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning vid denna indikation efter att TLV beslutat om den ska ingå i läkemedelsförmånerna. NT-rådets rekommendation kommer syfta till att förtydliga TLV:s förmånsbeslut och innebär inte en omprövning av detta.

Motivering: Helhetsbedömning behövs tillsammans med Nucala, Cinqaero och Fasenra vid samma indikation.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Dupixent är indicerat för vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma med typ 2 inflammation, som kännetecknas av förhöjda nivåer av eosinofiler och/eller förhöjd FeNO som är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling

Dupilumab (Dupixent) är avsedd för behandling av atopisk dermatit hos vuxna.