Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Dupixent (dupilumab)

Det nationella ordnade införandet för Dupixent avslutades 2021-11-01 för atopisk dermatit och 2022-09-05 för astma. Hanteringen av Dupixent har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »