Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Dupixent (dupilumab)

Det nationella ordnade införandet för Dupixent avslutades 2021-11-01 för atopisk dermatit och 2022-09-05 för astma. Hanteringen av Dupixent har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »