Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ebvallo (tabelekleucel)

NT-rådet har i juni 2022 beslutat om nationell samverkan för Ebvallo (tabelekleucel) vid Epstein-Barr Virus (EBV)-associerad post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Tabelekleucel vid Epstein-Barr virus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom (EBV + PTLD) ‒ andra linjen efter rituximab.