Gå till innehåll

Elfabrio (pegunigalsidas alfa)

NT-rådet har 2022-12-07 beslutat om nationell samverkan för Elfabrio vid Fabrys sjukdom. Till dess att TLV beslutat om Elfabrio ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.