Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Empliciti (elotuzumab)

Elotuzumab i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.