Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Enspryng (satralizumab)

NT-rådet har 2022-05-10 beslutat om nationell samverkan för Enspryng. Enspryng är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om Enspryng ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. NT-rådet planerar inte att komma med någon ytterligare rekommendation efter att TLV beslutat huruvida Enspryng ska omfattas av läkemedelsförmånerna eller inte.


Mer om nationellt ordnat införande

Enspryng är indicerat som monoterapi eller i kombination med immunsuppressiv behandling för behandling av neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som är anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG) seropositiva.