Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Entresto (sakubitril/­valsartan)

NT-rådets rekommendation för Entresto har arkiverats 2020-11-26. Hanteringen av Entresto har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.