Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Entresto (sakubitril/­valsartan)

NT-rådets rekommendation för Entresto har arkiverats 2020-11-26. Hanteringen av Entresto har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.