Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Evkeeza (evinakumab)

NT-rådet har i maj 2021 beslutat om nationell samverkan för Evkeeza, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Ny behandlingsprincip. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande

Evkeeza (evinakumab) är avsett som ett komplement till diet och andra behandlingar för sänkning av kolesterol av typen lågdensitetslipoproteiner (LDL-C) hos vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre med homozygot familjär hyperkolesterolemi.