Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Evrenzo (roxadustat)

Evrenzo är avsett att användas vid anemi hos patienter med kronisk njursjukdom.

NT-rådet har beslutat att Evrenzo kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning