Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Evrenzo (roxadustat)

Evrenzo är avsett att användas vid anemi hos patienter med kronisk njursjukdom.