Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Evrysdi (risdiplam)

Evrysdi (risdiplam) är avsett för behandling av spinal muskelatrofi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »