Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Evrysdi (risdiplam)

Evrysdi (risdiplam) är avsett för behandling av spinal muskelatrofi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »