Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Evusheld (cilgavimab, tixagevimab)

Evusheld är avsett som pre-expositionsprofylax mot covid‑19 samt för behandling av covid‑19. NT-rådet har endast utvärderat Evusheld som pre-expositionsprofylax.