Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Fasenra (benralizumab)

Fasenra är indicerat som tilläggsunderhållsbehandling till vuxna patienter med svår eosinofil astma.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »