Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Fasenra (benralizumab)

Nationell samverkan för Cinqearo, Fasenra och Nucala är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-09-05. Hanteringen av läkemedlen har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.