Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Forxiga (dapagliflozin)

Forxiga är avsett för vuxna för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. Denna indikation omfattas av NT-rådets rekommendation.

Forxiga är också avsett för behandling av diabetes mellitus typ 1 och 2.