Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Gazyvaro (obinutuzumab)

Gazyvaro i kombination med klorambucil är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och med komorbiditeter där fulldos fludarabinbaserad behandling inte är lämplig.