Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Givlaari (givosiran)

Givlaari är avsett för behandling av akut hepatisk porfyri. Med anledning av att TLV i juni 2022 beslutat att Givlaari ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Givlaari upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Givlaari enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut. Givlaari subventioneras endast för patienter som haft minst fyra sjukdomsrelaterade attacker som krävt sjukhusinläggning de senaste 12 månaderna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »