Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Givlaari (givosiran)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Givlaari 2020-01-16, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: angeläget med jämlikt införande och att tydliggöra plats i terapin.

Mer om nationellt ordnat införande

Givlaari är avsett för behandling av akut intermittent porfyri.