Gå till innehåll

Givlaari (givosiran)

Givlaari är avsett för behandling av akut hepatisk porfyri.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-07-01 Avtalsslut 2024-06-30 Förlängningsoption till och med 2025-06-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Med anledning av att TLV i juni 2022 beslutat att Givlaari ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Givlaari upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Givlaari enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut. Givlaari subventioneras endast för patienter som haft minst fyra sjukdomsrelaterade attacker som krävt sjukhusinläggning de senaste 12 månaderna.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det inte aktuellt för det här läkemedlet.