Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

glofitamab

NT-rådet har 2023-02-01 beslutat om nationell samverkan för glofitamab vid diffust storcelligt B-cells lymfom, högmaligna B-cellslymfom och primärt mediastinalt stort B-cellslymfom. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att om det blir godkänt av EMA, kommer NT-rådet att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

 

Motivering: Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering.

  • diffust storcelligt B-cells lymfom, högmaligna B-cellslymfom, primärt mediastinalt stort B-cellslymfom