Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Harvoni (sofosbuvir/­ledipasvir)

Harvoni är avsett för behandling av vuxna och ungdomar från 12 till < 18 år med kronisk hepatit C.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »