Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Hepcludex (bulevirtid)

Hepcludex är avsett för behandling av kronisk infektion med hepatit D-virus (HDV). Med anledning av att TLV beslutat att Hepcludex ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med 2022-11-01, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Hepcludex upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Hepcludex enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut. Hepcludex subventioneras endast för behandling av kronisk infektion med hepatit D-virus hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom i fibrosstadierna F3 eller F4. Företaget och regionerna har tecknat ett avtal för Hepcludex som innebär att behandlingskostnaderna minskar. Detta avtal är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »