Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ibrance (palbociklib)

Palbociklib (Ibrance) vid behandling av ER+/HER2- avancerad eller metastaserad bröstcancer

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »