Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Idefirix (Imlifidas)

Avstötningsprofylax inför njurtransplantation till patienter med höga halter donatorspecifika antikroppar (hög HLA-sensitiseringsgrad)

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »