Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Idefirix (Imlifidas)

Avstötningsprofylax inför njurtransplantation till patienter med höga halter donatorspecifika antikroppar (hög HLA-sensitiseringsgrad)

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »