Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ilaris (kanakinumab)

Nationell samverkan för Ilaris har avslutats. NT-rådets rekommendationer för Ilaris vid juvenil artrit och kryopyridinassocierat periodiskt syndrom har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Ilaris har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.