Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ilaris (kanakinumab)

Kanakinumab har flera indikationer. NT-rådet har lämnat rekommendationer för indikationerna kryopyridinassocierat periodiskt syndrom (CAPS) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA). Kanakinumab är även godkänt för behandling av gikt.