Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Imfinzi (durvalumab)

NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

NT-rådets rekommendation till regionerna är att när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.

NT-rådets process för PD-(L)1-hämmare »
Uppföljning för PD-(L)1-hämmare » Pdf, 1.6 MB.
Regionsgemensamt avtal finns framtaget »

NT-rådet har utsett följande indikationer till nationell samverkan, vilket betyder att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Indikationerna omfattas inte av NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare.

  • Imfinzi + kemoterapi vid gallvägscancer, 1:a linjen
  • Imfinzi + tremelimumab vid levercellscancer
  • Imfinzi + tremelimumab + kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer, 1:a linjen

Mer om nationellt ordnat införande

Rekommendationer som inte omfattas av NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare