Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Imfinzi (durvalumab)

Durvalumab är avsedd för behandling av inoperabel lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer stadium III.

  • i kombination med karboplatin/cisplatin och etoposid vid första linjens behandling av utbredd småcellig lungcancer
    Rekommendation 2020-10-08
  • icke-småcellig lungcancer
    Rekommendation 2019-01-04