Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Jardiance (empagliflozin)

NT-rådet har 2022-05-10 beslutat om nationell samverkan för Jardiance vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. Jardiance är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om Jardiance ska ingå i läkemedelsförmånerna vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. NT-rådet planerar inte att komma med någon ytterligare rekommendation efter att TLV beslutat huruvida Jardiance ska omfattas av läkemedelsförmånerna eller inte.

Mer om nationellt ordnat införande

Jardiance är avsett för behandling av diabetes och kronisk hjärtsvikt. Endast indikationen hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion är föremål för nationell samverkan.