Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Jardiance (empagliflozin)

Jardiance är avsett för behandling av diabetes och kronisk hjärtsvikt. NT-rådets tidigare rekommendation, att avvakta med behandling vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion, har upphört att gälla eftersom TLV har utökat subventionen. Jardicance subventioneras nu för hela det godkända användningsområdet för hjärtsvikt vilket innefattar patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt oavsett ejektionsfraktion. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Jardiance enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut.