Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Jyseleca (filgotinib)

Det nationella ordnade införandet för Jyseleca vid reumatoid artrit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av JAK-hämmare är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »