Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kadcyla (trastuzumab-emtansin)

Trastuzumab-emtansin (Kadcyla) är ett antikropp-läkemedelskonjugat mellan trastuzumab och den cytotoxiska substansen DM1. Den utvärderade indikationen för trastuzumab-emtansin är monoterapi vid behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som tidigare fått trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »