Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor; ivakaftor)

NT-rådet beslutade 2020-01-23 att Kaftrio omfattas av nationell samverkan, vilket innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att

läkemedlet genomgått en hälsoekonomisk värdering genom förmånsansökan hos TLV.


Kaftrio är ännu inte godkänt för marknadsföring i EU och NT-rådet har avgivit en tillfällig rekommendation i väntan på mer information om läkemedlet.


Mer om nationellt ordnat införande

Kaftrio är avsett för behandling av cystisk fibros.