Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kimmtrak (tebentafusp)

NT-rådet har i januari 2022 beslutat om nationell samverkan för tebentafusp, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Hälsoekonomisk värdering angelägen.


Mer om nationellt ordnat införande