Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kyprolis (karfilzomib)

Kyprolis är indicerat för behandling av multipelt myelom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »