Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kyprolis (karfilzomib)

NT-rådet har i februari 2020 beslutat att beställa en hälsoekonomisk utredning från TLV om behandling i andra linjen med Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom. NT-rådet kommer därefter att uppdatera sin rekommendation till regionerna om dess användning. Utredning pågår och tills vidare gäller rekommendationen daterad 2020-02-11.

Mer om nationellt ordnat införande

Kyprolis i kombination med antingen lenalidomid och dexametason eller enbart dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »