Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kyprolis (karfilzomib)

Kyprolis är indicerat för behandling av multipelt myelom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »