Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

lekanemab

NT-rådet har 2023-02-01 beslutat om nationell samverkan för lekanemab vid Alzheimers sjukdom. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet, om lekanemab blir godkänt av EMA, kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.